Home | Tag: Tủ sấy que hàn giá rẻ

Tag: Tủ sấy que hàn giá rẻ

Tủ sấy que hàn 30kg 350°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 30kg 350°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 30kg 350°C Model: DR30 – 3.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …

Tủ sấy que hàn 50kg 350°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật của tủ sấy que hàn 50kg 350°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 50kg 350°C Model: DR50 – 3.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, …

Tủ sấy que hàn 50kg 300°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của Tủ sấy que hàn 50kg 300°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 50kg 300°C Model: DR50 – 3.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 200kg 500°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Các thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 200kg – 500°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 200kg 500°C Model: DR200 – 5.0 Thiết bị cấp nhiệt …

Tủ sấy que hàn 100kg 500°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 100kg 500°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 100kg 500°C Model: DR100 – 5.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, …

Tủ sấy que hàn 100kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của Tủ sấy que hàn 100kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 100kg 400°C Model: FDR 100 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, …

Tủ sấy que hàn 200kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin tủ sấy que hàn 200kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 200kg 400°C Model: DR200 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt nhiệt độ sấy. Điều chỉnh, …

Tủ sấy que hàn 200kg 350°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật của tủ sấy que hàn 200kg 350°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 200kg 350°C Model: DR200 – 3.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật tủ sấy que hàn 250kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 250kg 400°C Model: DR250 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 200kg 300°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 200kg 300°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 200kg 300°C Model: DR200 – 3.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …

Tủ sấy que hàn 150kg 500°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 500°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 500°C Model: DR150 – 5.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 150kg 450°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 450°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 450°C Model: DR150 – 4.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 150kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 400°C Model: DR150 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …

Tủ sấy que hàn 150kg 350°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 350°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 350°C Model: DR150 – 3.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 100kg 350°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật của tủ sấy que hàn 100kg 350°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 100kg 350°C Model: DR100 – 3.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 100kg 300°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 100kg 300°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 100kg 300°C Model: DR100 – 3.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …

Tủ sấy que hàn 50kg 500°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật chính của tủ sấy que hàn 50kg 500°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 50kg 500°C Model: DR50 – 5.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 50kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 50kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 50kg 400°C Model: DR50 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …