Home | Tag: Tủ sấy que hàn 250kg

Tag: Tủ sấy que hàn 250kg

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật tủ sấy que hàn 250kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 250kg 400°C Model: DR250 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …