Home | Tag: Tủ sấy que hàn 150kg

Tag: Tủ sấy que hàn 150kg

Tủ sấy que hàn 150kg 500°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 500°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 500°C Model: DR150 – 5.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 150kg 450°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 450°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 450°C Model: DR150 – 4.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …

Tủ sấy que hàn 150kg 400°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 400°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 400°C Model: DR150 – 4.0 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh đạt …

Tủ sấy que hàn 150kg 350°C

Tủ sấy que hàn 250kg 400°C

Thông tin kỹ thuật của tủ sấy que hàn 150kg 350°C Tên sản phẩm: Tủ sấy que hàn 150kg 350°C Model: DR150 – 3.5 Thiết bị cấp nhiệt dạng thanh, nhanh …