Home | Tag: Tủ sấy khô dụng cụ y tế

Tag: Tủ sấy khô dụng cụ y tế

Tủ sấy y tế 957L 300°C

tủ sấy dụng cụ y tế

Tủ sấy y tế hay còn gọi với cái tên tủ sấy dụng cụ y tế. Là một giải pháp đầy sáng tạo giúp giải quyết những những vấn đề …

Tủ sấy y tế 70L 300°C (Hiện số)

tủ sấy dụng cụ y tế

Tủ sấy y tế hay còn gọi với cái tên tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm. Là một giải pháp đầy sáng tạo giúp giải quyết những những vấn …

Tủ sấy y tế 22L 250°C (Hiện số)

tủ sấy dụng cụ y tế

Sử dụng tủ sấy dụng cụ y tế 22L để bảo quản thiết bị y tế được tốt hơn với số lượng lớn hơn. Việc sử dụng tủ sấy y …

Tủ sấy y tế 1500L 300°C hiện số

tủ sấy dụng cụ y tế

Tủ sấy y tế 1500 lít thuộc loại tủ sấy dụng cụ y tế loại lớn được sử dụng nhiều trong bệnh viện hay các cơ quan nghiên cứu lớn. Sử …

Tủ sấy y tế 136L 300°C hiện số

tủ sấy dụng cụ y tế

Sử dụng tủ sấy dụng cụ y tế 136L để bảo quản thiết bị y tế được tốt hơn với số lượng lớn hơn. Việc sử dụng tủ sấy y …