Home | Tag: Pa lăng xích kéo tay Vital

Tag: Pa lăng xích kéo tay Vital

Pa lăng xích 5 tấn – 5m (Kondotec)

19 CÁI KHÔNG khi sử dụng pa lăng xích kéo tay

Đặc điểm của pa lăng xích 5 tấn là vận tóc nhỏ, với trọng tải 5 tấn nó có khả năng nâng cao 3m. Các bộ phận của pa lăng …