Home | Tag: Ống sấy que hàn 5kg

Tag: Ống sấy que hàn 5kg

Ống sấy que hàn 5kg 200°C

Ống sấy que hàn 10kg 200oC

Thông tin kỹ thuật của ống sấy que hàn 5kg 200°C Tên sản phẩm: Ống sấy que hàn 5kg 200°C Nhà sản xuất: An Hoa Ets Đơn vị phân phối: …