Home | Tag: Nhật Bản

Tag: Nhật Bản

Pa lăng xích 10 tấn – 3m (Kondotec)

19 CÁI KHÔNG khi sử dụng pa lăng xích kéo tay

Pa lăng xích 10 tấn là thiết bị nâng kéo vật lên cao hoặc sang ngang rất gọn nhẹ, có trọng lượng nhỏ và tương đối dễ sử dụng. Pa …

Pa lăng xích 5 tấn – 5m (Kondotec)

19 CÁI KHÔNG khi sử dụng pa lăng xích kéo tay

Đặc điểm của pa lăng xích 5 tấn là vận tóc nhỏ, với trọng tải 5 tấn nó có khả năng nâng cao 3m. Các bộ phận của pa lăng …