Home | Tag: Mỹ

Tag: Mỹ

Bộ mỏ hàn cắt hơi nhập từ Mỹ

Bộ mỏ hàn cắt hơi từ Mỹ

Bán bộ mỏ hàn cắt hơi (USA) Thông số kỹ thuật của bộ mỏ hàn cắt hơi Mỹ Nhà sản xuất chính: Smith – USA Gồm có: – Tay cầm: …