Home | Tag: Máy khoan 25mm

Tag: Máy khoan 25mm

Cung cấp máy khoan – Ta Rô ZS4125

Máy khoan 25 mm (ZQ4125)

Máy khoan Ta Rô ZS4125 giúp các xưởng khoan các vật liệu một cách dễ dàng. Chỉ cần đặt vật cần khoan lên bàn máy là có thể thao tác …