Home | Tag: dây hàn kiswel KC 28

Tag: dây hàn kiswel KC 28

Dây hàn KISWEL KC-28 (250kg)

Que han kiswel KC 28

Dây hàn KISWEL KC-28 (250kg) CÁC LĨNH VỰC ÚNG DỤNG: Dùng để hàn hông, hàn góc lượn ở tất cả các vị trí cho các phương tiện, công trình xây dựng, …