Home | Tin Tức | Nhà nước hỗ trợ 75% chi phí chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Nhà nước hỗ trợ 75% chi phí chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Từ 1/1/2016, Nhà nước sẽ hỗ trợ đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ cho các cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục hàng hóa ưu tiên.

Đồng hồ Oxy

☛ Xóa bỏ hơn 99% dòng thuế nhập khẩu giữa 2 thị trường Việt Nam và EU

☛ Người tiêu dùng tiết kiệm, rượu Trung Quốc nhập khẩu nằm phủ bụi

Các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ ngành công nghiệp ưu tiên sẽ được Việt Nam hỗ trợ tối đa
Các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ ngành công nghiệp ưu tiên sẽ được Việt Nam hỗ trợ tối đa

Nhà nước hỗ trợ 75% chi phí chuyển giao công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sẽ được hưởng ưu đãi của pháp luật về chuyển giao công nghệ và các gưu đãi khác theo quy định hiện hành. Cụ thể, được tài trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ từ các Quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo.

Rất nhiều ngành hàng thuộc danh mục hàng ưu tiên được quy định cụ thể trong Nghị định mới ban hành. Trong đó, ngành điện tử có 9 mặt hàng, gồm: pin máy tính, pin điện thoại, dây cáp điện, đèn led, tai nghe, màn hình, loa,…

Ngành sản xuất ô tô có tới 19 mặt hàng và nhóm hàng ưu tiên như các loại cần gạt nước, ghế xe, kính chắn gió, phanh, lái, ắc quy,… Ngành cơ khí chế tạo sẽ có 8 loại mặt hàng ưu tiên như khuôn mẫu, dao cắt, bu lông, ốc vít, ổ bi,…

Ngoài ra, nhóm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao cũng được chú trọng ưu tiên hỗ trợ với 8 nhóm mặt hàng ưu tiên như các cụm linh kiện, cảm biến, động cơ,…

Các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ từ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể, các dự án, đề án hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị có công nghệ ứng dụng trong việc chuyển giao công nghệ sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí.

Chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa đến 50%.

Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ đối với Dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao gồm: quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu để phục vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài hoạt động chuyển giao công nghệ, Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực này. Trong đó, các dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng các ưu đãi sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; được xem xét hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cũng được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và phát triển từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao, được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Các dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng các ưu đãi sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được xem xét hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng ưu đãi của pháp luật về chuyển giao công nghệ và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Nguồn: ictnews.vn

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *