Home | Đồng Hồ Khí

Đồng Hồ Khí

Đồng hồ khí là loại dụng cụ sử dụng trong ngành cơ khí công nghiệp phổ biến. Đồng hồ khí có thể phân thành oxy, CO2, nito… theo nhiều hãng sản xuất khác nhau.