Home | Tin Tức | Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ được hiểu được hiểu đơn giản là việc đăng ký ghi nhận những tài sản trí tuệ được tạo ra từ kết quả hoạt động tư duy và sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ được pháp luật công nhận và bảo hộ.

Sở hữu trí tuệ

Các tài sản sở hữu trí tuệ (hay tài sản trí tuệ) bao gồm sản phẩm phẩm hàng hóa, các dịch vụ, tác phẩm âm nhạc, văn học, phần mềm tin học, các phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…. đều là những sản phẩm sáng tạo từ bộ óc con người.

Ở đây, đối tượng mà SC Việt nhấn mạnh là những tài sản phi vật chất. Tuy không sờ nắm được nhưng lại mang tới giá trị tinh thần to lớn, tiếp đó là tạo ra những giá trị kinh tế, chúng đóng góp không nhỏ vào quá trình hình thành và phát triển văn minh nhân loại, khoa học – kỹ thuật và công nghệ.

Các loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ:

Sơ đồ đăng ký sở hữu trí tuệ

Sơ đồ đăng ký sở hữu trí tuệ

Những sản phẩm sáng tạo trên sơ đồ được cấp quyền sở hữu trí tuệ.

Để được xác lập quyền thì công việc đăng ký sở hữu trí tuệ là quan trọng cần thiết. Dưới đây là các hình thức đăng ký sở hữu:

1. Đăng ký Nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa dịch vụ

– Hình thức sở hữu: Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu theo sở hữu cá nhân, tập thể, chỉ dẫn địa lý.

– Quy mô bảo hộ: Trong nước và quốc tế.

2. Đăng ký Bản quyền tác giả và các quyền liên quan khác

Đăng ký bản quyền tác giả và các quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ trên thế giới.

3. Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Lựa chọn hình thức đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.

4. Đăng ký Sáng chế

Lựa chọn hình thức đăng ký bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam và quốc tế. Bao gồm:

– Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

– Đăng ký giống cây trồng.

5. Quản trị chiến lược phát triển Sở hữu trí tuệ và Xử lý vi phạm

– Sau khi giúp cá nhân hoặc tập thể đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ, SC Việt sẽ cung cấp thêm dịch vụ đánh giá khả năng và đề xuất giải pháp phát triển và duy trì thương hiệu phạm vi trong nước và quốc tế.

– Dịch vụ tranh tụng về các vi phạm bản quyền tác giả và vi phạm thương hiệu.

Các đối tượng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Các đối tượng sở hữu đã đề cập ở trên chỉ là một phần tài sản trí tuệ mang tính độc lập tương đối trong tài sản trí tuệ, do đó mục đích bảo hộ là khác nhau giới hạn và phạm vi bảo hộ. Khi đăng ký bảo hộ cho đối tượng nào thì chỉ được bảo hộ cho đối tượng đó.

Liên hệ đăng ký Sở hữu trí tuệ:

Đại diện sở hữu trí tuệ: SC Việt

Điện thoại: 01674.647.998

Hộp thư: lmchien.ln@gmail.com

Hỗ trợ làm đăng ký sở hữu trí tuệ từ A tới Z. Bạn chỉ cần bấm số và gọi… chúng tôi sẽ làm.

Tất cả các đối tượng đăng ký sở hữu khác vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn cụ thể.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *