Home | scviet (page 10)

Blog Archives

Máy hàn MIG HUTONG KH-250

Máy hàn MIG HUTONG KH-250

Bán máy hàn MIG HUTONG KH-250 – Điện áp vào: 3Pha/380V – Tần số: 50/60Hz – Công suất: 9.5kVA – Điện áp không tải: 45V – Khoảng dòng hàn: 40-250A …

Máy hàn MIG HUTONG KH-350

Máy hàn MIG HUTONG KH-350

Bán máy hàn MIG HUTONG KH-350 – Điện áp vào: 3Pha/380V – Tần số: 50/60Hz – Công suất: 18.5kVA – Điện áp không tải: 54V – Khoảng dòng hàn: 40-350A …

Máy hàn MIG HUTONG KH-500

Máy hàn MIG HUTONG KH-500

Bán máy hàn MIG HUTONG KH-500 – Điện áp vào: 3Pha/380V – Tần số: 50/60Hz – Công suất: 26.5kVA – Điện áp không tải: 70V – Khoảng dòng hàn: 40-500A …

Máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-350

Máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-630

Bán máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-350 – Điện áp vào: 380V/3Pha – Tần số: 50/60Hz – Điện áp hàn: 17-31.5V – Khoảng dòng hàn: 60-350A – Công suất tải: 18kVA …

Máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-500

Máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-500

Bán máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-500 – Điện áp vào: 380V/3Pha – Tần số: 50/60Hz – Điện áp hàn: 17-39V – Khoảng dòng hàn: 60-500A – Công suất tải: 31.9kVA …

Máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-630

Máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-630

Bán máy hàn MIG DONSUN NB(KR)-630 – Điện áp vào: 380V/3Pha – Tần số: 50/60Hz – Điện áp hàn: 19-44V – Khoảng dòng hàn: 100-630A – Công suất tải: 43.5kVA …

MIG KRII500 PANASONIC

MIG KRII500 PANASONIC

Máy hàn KRII-500 Panasonic nhập khẩu từ Nhật Bản – Điện áp vào: 3Pha/380V – Tần số: 50/60Hz – Chu kỳ làm việc: 80% – Khoảng dòng hàn: 60-500A – Dòng điện …

Máy hàn MIG JASIC 250 IGBT (J04)

Máy hàn MIG JASIC 250 IGBT (J31-1Pha)

Bán máy hàn MIG JASIC 250 IGBT (J04) – Điện áp vào: 380V/3pha – Tần số: 50/60Hz – Dòng vào yêu cầu: 35A – Công suất tải: 8.6kVA – Khoảng …

Máy hàn MIG JASIC 200 IGBT (J03)

Máy hàn MIG JASIC 200 IGBT (J03)

Bán máy hàn MIG JASIC 200 IGBT (J03) – Điện áp vào: 220V/1pha – Tần số: 50/60Hz – Dòng vào yêu cầu: 35A – Công suất tải: 8kVA – Khoảng …

Máy hàn MIG JASIC 250 IGBT (J31-1Pha)

Máy hàn MIG JASIC 250 IGBT (J31-1Pha)

Bán máy hàn MIG JASIC 250 IGBT (J31-1Pha) – Điện áp vào: 220V/1pha – Tần số: 50/60Hz – Dòng vào yêu cầu: 35A – Công suất tải: 11.1kVA – Khoảng …